Kategorie
Archiwa

S�l zaostrza apetyt

Ponadto s�l zaostrza apetyt, wi�c nic by nie szkodzi�o, gdyby j� podczas odchudzania wyeliminowa� lub znacznie ograniczy�.

Czy to prawda, �e masa�e i gimnastyka odchudzaj�? Ra�zej nieprawda. Ale mog� bardzo pomaga� przy odchudzaniu. Poprawiaj� kr��enie, wyrabiaj� mi�nie, uruchamiaj� stawy i jakby nie by�o dodaj� otuchy przy diecie odchudzaj�cej.

Czy to prawda, �e kiedy si� przestaje pali�, to si� tyje? Prawda. Bo nie dostarcza si� organizmowi substancji toksycznych, kt�re usuwaj� uczucie g�odu. Ale to wcale nie znaczy, �e trzeba grubas�w namawia� do palenia, czyli do jednego z�a dodawa� drugie. Gdy si� przestaje pali�, troch� si� tyje. Naturalnie, wi�cej, je�li zamiast papierosa jada si� cukierki-czy czekoladki. Ale… nie demonizujmy palenia wcale nie jest tak trudno przesta� pali�, je�li si� zastosuje odpowiedni� autosugesti�. A je�li si� przybiera na wadze, to przez kr�tki okres, a potem wszystko wraca do normy.

Czy to prawda, �e bardziej si� tyje od cukru ni� od t�uszcz�w? Prawda o tyle, �e cho� t�uszcze dostarczaj� 2 razy wi�cej kalorii ni� w�glowodany, to jednak cukijer, dania m�czne, s�odycze, ciasta, chleb itp. potrzebuj� o wiele mniej energii do ich strawienia, przyswojenia i szybciej od t�uszcz�w zamieniaj� si� w tkank� t�uszczow� (o ile nie s� zu�yte, spalone). Ka�da dieta odchudzaj�ca powinna przede wszystkim usun�� lub radykalnie zmniejszy� spo�ycie w�glowodan�w, czyli cukru, s�odyczy, ciastek, s�odkich napoj�w i pieczywa.

Ponadto bez cukr�w mo�na si� obej��, a bez t�uszczy – nie. Owszem, mo�na odrzuci� ca�y t�uszcz dodatkowy, zwierz�cy, jak np. mas�o, s�onin�, smalec, ��j, cho� m�wi si�, �e 2-3 dag mas�a dziennie powinno si� jednak zjada�. Mo�na uwa�a�, aby nie jada� lub bardzo ogranicza� spo�ycie produkt�w z t�uszczem ukrytym (pi� mleko znormalizowane – 2% t�uszczu, a nie t�uste mleko �prosto od krowy� mo�e mie� nawet ponad 4% t�uszczu). Jada� chude twarogi, a nic t�uste, chude sery ��te, a nie t�uste (na

opakowaniu bywa nieraz wydrukowana liczba procent�w t�uszczu w serze).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *